Chiến sĩ hành quân trên Trường Sơn .

Ngày đăng: 02:36 08/01/2018 Lượt xem: 6.720
 • HQ1
 • HQ2
 • HQ3
 • HQ4
 • HQ5
 • HQ6
 • HQ7
 • HQ8
 • HQ9
 • Hành quân TS
 • Nằm võng
 • Tiếp xăng
 • Xe vượt phà
 • HQ10
 • hq11
 • hq12
 • HQ13
 • HQ14
 • 1
 • 5