Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Trường Sơn năm 1973

Ngày đăng: 10:17 24/01/2018 Lượt xem: 1.206