Văn công biểu diễn phục vụ các chiến sĩ công binh trên Trường Sơn taị một trọng điểm.

Ngày đăng: 05:07 03/02/2018 Lượt xem: 774