Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên cùng Chính ủy Đặng Tính trên Trường Sơn.

Ngày đăng: 05:12 03/02/2018 Lượt xem: 1.177
  • 1
  • 2
  • 3