Đại tướng thăm một đơn vị công binh trên Trường Sơn, xuân 1973

Ngày đăng: 05:13 03/02/2018 Lượt xem: 780
  • 1
  • 2
  • 3