Chính ủy Đặng Tính đón Nhà thơ Tố Hữu thăm Trường Sơn. Chuyến đi này bài "Nước non ngàn dặm" đã ra đời.

Ngày đăng: 05:16 03/02/2018 Lượt xem: 725