Chính ủy Đặng Tính trong một lần thị sát thực địa tại Trường Sơn

Ngày đăng: 05:16 03/02/2018 Lượt xem: 660