Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên thăm một đơn vị công binh Trường Sơn

Ngày đăng: 05:17 03/02/2018 Lượt xem: 1.009