Nữ chiến sĩ công binh Trường Sơn điều tiết giao thông trên Trường Sơn

Ngày đăng: 05:24 03/02/2018 Lượt xem: 891