Nhà thơ Trường Sơn Phạm Tiến Duật đọc thơ cho đồng đội Trường Sơn nghe.

Ngày đăng: 05:25 03/02/2018 Lượt xem: 1.625
  • 1