- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Phú Thọ
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Đào Hùng Phương
1948
Ninh Dân, Thanh Ba
Chưa rõ
5,C,1
2
Trần Hữu Quang
1953
Tiên Phú, Phù Ninh
Chưa rõ
5,H,4
3
Trần Hồng Quảng
1947
Minh Phương, Việt Trì
Chưa rõ
5,O,13
4
Lê Đức Quát
1950
Vực Trường, Tam Nông
Chưa rõ
5,A,1
5
Nguyễn Xuân Quế
1945
Xuân Huy, Lâm Thao
Chưa rõ
5,U,11
6
Nguyễn Văn Quy
1948
Thái Ninh, Thanh Ba
Chưa rõ
5,B,28
7
Đoàn Văn Quyền
1949
Phụ Khánh, Hạ Hòa
Chưa rõ
5,K,6
8
Quản Thiết Quỳ
1935
Thanh Văn, Lâm Thao
Chưa rõ
5,E,1
9
Đỗ Văn Quý
1935
Bạch Hạc, Việt Trì
Chưa rõ
5,O,9
10
Vũ Văn Quýnh
1945
Đại Nghĩa, Đoan Hùng
Chưa rõ
5,O,26
11
Nguyễn Văn San
1945
Phương Viên, Hạ Hòa
Chưa rõ
5,K,31
12
Nguyễn Văn Sáu
1945
Cấp Dẫn, Cẩm Khê
Chưa rõ
5,O,14
13
Nguyễn Trường Sinh
1933
Chí Đám, Đoan Hùng
Chưa rõ
5,Q,11
14
Đinh Văn Sinh
1953
Cự Thắng, Thanh Sơn
Chưa rõ
5,U,12
15
Nguyễn Văn Sới
1940
Đoan Hạ, Thanh Thủy
Chưa rõ
5,S,17
16
Phạm Ngọc Sơn
1951
Ninh Dân, Thanh Ba
Chưa rõ
5,B,26
17
Trần Văn Sửu
1948
Yên Khê, Thanh Ba
Chưa rõ
5,G,14
18
Nguyễn Văn An
1943
Gia Điền, Hạ Hòa
18/02/1972
5,C,2
19
Nguyễn Văn Bũa
1943
Đạo An, Thanh Ba
19/06/1968
5,P,4
20
Lờ Xuõn Bảo
1947
Lương Lổ, Thanh Ba
08/01/1970
5,Đ,16
21
Lờ Xuõn Bằng
1947
Khả Cửu, Thanh Sơn
25/01/1969
5,B,9
22
Trương Quang Biờn
1945
Phú Lộc, Phù Ninh
05/07/1968
5,G,6
23
Phựng Yờn Bớnh
1945
Hưng Hoá, Tam Nông
01/11/1969
5,K,1
24
Nguyễn Văn Bột
1942
Bằng Doãn, Đoan Hùng
17/02/1972
5,G,20
25
Nguỹen Văn Bột
1943
Khải Xuân, Thanh Ba
02/04/1970
5,N,8