- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Phú Thọ
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Dinh
Chưa rõ
Biên Hạ, Hạ Hòa
12/02/1974
5,Đ,6
2
Vũ Tiến Dũng
Chưa rõ
Nghinh Xuyên, Đoan Hùng
28/11/1972
5,S,3
3
Nguỹen Văn Dưỡng
1950
Sông Lô, Việt Trì
28/11/1972
5,O,1
4
Trấn Văn Đàn
1948
Đan Hòa, Hạ Hòa
18/01/1969
5,N,18