Hội TS Hà Tĩnh mở Hội nghị triển khai công tác 2018

22/01/2018 - 281 lượt xem

Tổng kết hoạt động 2017 và bàn triển khai hoạt động năm 2018 đã được Hội nghị BCH Tỉnh Hội Hà Tĩnh vừa tổ chức...