BLL sư đoàn 470 Bắc Ninh-Bắc Giang truyền thống và nghĩa tình trọn vẹn

12/04/2018 - 301 lượt xem

Hội TS Sư đoàn 470 chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II, BBT xin giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Duy Phiên, trưởng ban Liên lạc 470 Bắc Ninh, Bắc Giang về hoạt động...