Hoạt động kỷ niệm 56 năm truyền thống Trường Sơn của tỉnh Hội KonTum

17/05/2015 - 223 lượt xem

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN CỦA TỈNH HỘI KONTUM Nhân dịp kỷ niện 56 năm ngày thành lập Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn . Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ ...