Chi Hội Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoạt động dịp Quốc khánh và thực hiên Di chúc của Bác Hồ

03/09/2019 - 376 lượt xem

Chi Hội Tp. Tuy Hòa gắn kỷ niệm các sự kiện với thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh