Họa bài thơ của Hồ Văn Chi,Đà Nẵng

23/12/2015 - 414 lượt xem

Họa bài thơ của Hồ Văn Chi,Đà Nẵng BBT vừa nhận được bài thơ của đồng chí Nguyễn Văn Hào Phó Giám Đốc Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bắc Ninh họa lại bài thơ của tác giả Hồ Văn Chi Đà Nẵng. Xin g...