Chùm dự thi Lục bát TS của Đặng Thanh Nghị

20/10/2015 - 401 lượt xem

Chùm dự thi Lục bát TS Đặng Thanh Nghị (CCB hỏng mắt) Vũ Lăng, Vũ Thư, Thái Bình. ĐT: 01644764532 LÀNG LIỆT SĨ Dòng người đi đến thăm làng Bâng khuâng chậm bước, hai hàng lệ rơi Nơi trai gái giữ đấ...