Mừng anh Dương Ngọc Đường tuổi tám mươi - Hoàng Kiền.

03/03/2016 - 469 lượt xem

MỪNG ANH DƯƠNG NGỌC ĐƯỜNG TUỔI TÁM MƯƠI Thiếu tướng Hoàng Kiền Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bạn chiến đấu Trường Sơn - Sư đoàn 472 Kính tặng Sinh thành trên đất Thủ đô Yêu nghề Kiến trúc...