" Tàn nhưng không phế " - Tạ Thị Ngọc Hường, Hội TS Lâm Đồng

06/03/2016 - 465 lượt xem

TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ… (Tặng một đồng đội thương binh…) Sau trận “Vượt ngầm”(*) ta về quê hương Đầu óc chập chèng, dở dở, ương ương Lần ngã xoài, “tai biến” “Thoát vị” còn “khớp gai” Suốt ...