Nhớ về phà Long Đại ngày xưa - Hà Đỗ Tú

22/04/2017 - 501 lượt xem

NHỚ VỀ NGẦM LONG ĐẠI NGÀY XƯA Suối đại ngàn cứ cuộn chảy vô tư Chảy qua đường 10, tạo lên ngầm Long Đại Lịch sử Trường Sơn vẫn còn ghi nhớ mãi Ngầm Long Đại anh hùng, vang vọng những chiế...