" Tiếng ve" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

27/04/2017 - 451 lượt xem

TIẾNG VE (Nhớ về đêm công trường Đường tuần tra biên giới mùa hè năm 2014) Giật mình tỉnh giấc ban mai Tiếng gì réo rắt bên tai lọt vào Inh inh như thét như gào Chạy mau mở cửa bên rào lắng n...