Thơ: Bài học lơ là.

03/07/2016 - 415 lượt xem

BÀI HỌC LƠ LÀ… Từ nay không được lơ là Bài học thảm họa Formosa nhãn tiền Dự án khủng khủng điên điên Mập mờ đen trắng giữa miền Trung ta Xả bao chất độc quỷ ma Bóp cổ cá chết thật là khủng kinh Mô...