Thơ Đỗ Việt Dũng nhân ngày 27/7

08/07/2015 - 559 lượt xem

Ban Biên tập đã giới thiệu tập thơ "Mùa sau" của nhà thơ Đỗ Việt Dũng. Nhân sắp đến ngày 27/7, Ban Biên tập xin trích đăng 02 bài viết về chủ đề Thương binh Liệt sĩ. Bạn tôi khám thương binh. Kính ...