" Đồng đội E83 Quế Võ - Bắc Ninh" - Thơ Hoàng Kiền

26/05/2017 - 542 lượt xem

ĐỒNG ĐỘI E83 QUẾ VÕ BẮC NINH Viết nhân dự lễ trao nhận huân chương của nước CHDCND Lào tặng cán bộ chiến sỹ Quế Võ Bắc Ninh nhập ngũ T2 năm 1965 vào Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Công binh 83 ...