Tưởng nhớ người nằm xuống

06/03/2016 - 530 lượt xem

Hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày Toàn thắng 30-4 TƯỞNG NHỚ NGƯỜI NẰM XUỐNG Ông Nguyễn Văn Mạnh là chiến sĩ của Sư đoàn 968 Anh hùng, từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường Nam Lào, Tây Ngu...