Khải hoàn ca - Khuất Duy Sang

Ngày đăng: 04:46 17/08/2021 Lượt xem: 59

        KHẢI HOÀN CA
 
              Khuất Duy Sang
Hội viên CLB Thơ Trường Sơn - Hội VHNT Trường Sơn

 
 
Lòng nhân ái, từ tâm hướng thiện
Mạnh thường quân, tình nguyện hăng say
Lá lành lá rách chung cây
Thảo thơm mát dạ từ đây ấm lòng.
 
Cần nhân rộng, cộng đồng chung sức
Cùng chị NA(*), tổ chức hảo tâm
Lòng nhiều của ít  ân cần
Tình làng nghĩa xóm tương thân kết đoàn.
 
Cẩm Yên xã, an toàn chống dịch
Vị  bí thư, chủ tịch sát sao
Làng Yên, Kinh Đạ, Cẩm Bào
Ba thôn nỗ lực nâng cao tinh thần.
 
Lời kêu gọi, toàn dân sâu sắc
Xã Anh hùng, “giặc Pháp mồ chôn”
Noi gương diệt bốt dẹp đồn
Chấp hành chỉ thị thượng tôn nước nhà.
 
Ngày thắng trận, không xa sắp tới
Xã Cẩm Yên, mong đợi cờ hoa
Niềm vui bất tận vỡ oà
Mãi vang khúc khải hoàn ca thắng thù./. 

-------------------------------------

(*) Chị NA - Nhà hảo tâm, thiện nguyện trên địa bàn dân cư...
 

tin tức liên quan