"Một cung đường" - Thơ: Phùng Viết Thi

Ngày đăng: 03:08 14/07/2022 Lượt xem: 87
-----------------------------------------------------------------------

MỘT CUNG ĐƯỜNG
         
Chúng tôi đi từng bước ngắn
 Trườn, bò qua thân cây đổ
Chẳng để  dấu dày cao cổ
Đàn  Vắt  lạc lối quay về
 
 Vạt cỏ hoa  bướm tỏa bốn bề
  Lưng chừng đèo… nhìn lên u mê
  Bụng nhắc bữa trưa bên suối
  Cơm nắm bày ra, nhớ Thợ cày
 
Trời sập xuống. Tròn giấc ngủ say
Tăng võng chỉ mở ra khi đã hết ngày
Sáng, rời Trạm Giao liên
Lại giẫm trên đường có tên Giao liên10/7/2022
Phùng Viết Thi

 
tin tức liên quan