Ban Liên lạc Đường ống Xăng dầu Trường Sơn TP Hải Phòng trình làng - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:58 03/01/2019 Lượt xem: 578
BAN LIÊN LẠC ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU TRƯỜNG SƠN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRÌNH LÀNG
( Viết nhân ngày Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn
công bố quyết định thành lập Ban Liên lạc Đường ống Xăng dầu Trường Sơn TP Hải Phòng)


Năm chục năm đã qua rồi
Những người từng sống một thời chiến binh
Lạc nhau từ lúc hòa bình
Do bão kinh tế, do tình quan dân
Hôm nay chức trả, về trần
Răng long đầu bạc hội quân hợp thành

"Bốn E" và các ban nghành (*)
Xăng dầu thuộc cục áo xanh sao vàng
Hải Phòng họp mặt trình làng
Báo cáo quân số ngang ngang nửa ngàn
Quyết định thành lập tiểu ban
Thuộc cục nhiên liệu của đoàn "Quang Trung"
Đơn vị quân đội anh hùng
Con đường chiến lược lẫy lừng sử xanh

Những người nối bước cha anh
Diệt thù giữ nước đã dành tự do
Hòa bình hạnh phúc ấm no 
Đời thường họ chẳng đắn đo so bì
Hôm nay họ gửi tin đi
Nhắn cùng đồng đội hẹn kỳ chung vui !

 
02-01-2019
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

--------------------------------------------
(*)"Bốn E" 4 Trung đoàn của cục xăng dầu TS là
E592 E532 E537 E671 và các đơn vị trực thuộc D88 VT D64 VT D103 Xe bồn vv
tin tức liên quan