“Hoa báo tiệp” – Thơ: CCB Phạm Trọng Thanh – Nam Định (hội viên Hội Nhà Văn VN)

Ngày đăng: 08:51 05/02/2019 Lượt xem: 258

----------------------------------------------------------------------------------------------

HOA BÁO TIỆP
 
Đào Thăng Long vườn sương kinh thành
Hai trăm ba mươi năm bừng thức
 
Hoa báo tin vui bọc lụa tơ tằm
Hoàng đế Quang Trung
Hoàng bào ám khói thần công
Phút giặc Bắc… kinh hồn chạy tháo
Dậy sóng Nhị Hà
                       cầu phao tung xác pháo
 
Viên tùy tướng trung quân
                              bước lên nhận lệnh
Chiến mã tung bờm
                             gió đông đồng vọng
Kỵ sĩ vẫy khăn điều
                      vai còn vương tiếng gầm hỏa hổ
Rầm rập Ngọc Hồi Phủ Lý
                     nhạc đồng rung reng
Tam Điệp Quảng Bình Quan
                                       tiếng reo dậy đất
Kinh thành Phú Xuân thao thức
                                             mai vàng núi Ngự
Bắc cung hoàng hậu Ngọc Hân
                                              bước lên lầu ngọc
Sông Hương trở biếc bừng mây nước
Hoa chiến công trao rực sáng trời
Hai trăm ba mươi năm
                             hoa báo tiệp mùa xuân Kỷ Dậu (1)
Đào bích Nhật Tân, Quảng Bá
                             những cánh hoa Tết chớm hồng
Lựa từ tay em  sớm mai
                                 cất cánh
Phạm Trọng Thanh
------------------------------------                                                        
(1)  Tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) hoàng đế Quang Trung
đại phá quân Thanh xâm lược

tin tức liên quan