QUAN NHŨNG, thơ Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội VH-NT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:20 25/09/2020 Lượt xem: 104
QUAN NHŨNG
               
Chuyện rằng ở một tỉnh A
Ông bố thư kéo cả nhà lên quan
Con dâu, con rể họ hàng…
Công bằng 24 (người) chức quan tỉnh nhà
Học hành họ chỉ qua loa
Toàn là bổ túc thế mà lên quan
Dân thì nhìn thấy rõ ràng
Tham nhũng quyền chức biết làm sao đây
Bằng thật thì họ thổi bay
Bằng rởm thì được quan thày đưa lên
Cả nhà họ nắm chức quyền
Ôi thôi thiên hạ dân quèn kêu ai…
Các cụ xưa nói chẳng sai
“Nhất thân nhì thế kêu ai bây giờ”
Con quan thì được cầm cờ
Con dân dù giỏi – cầm (gơ) thôi mà
Tham nhũng nào ở đâu xa
Chúng nó đang ở quanh ta đây này
Một câu ai nói rất hay
“Họ ăn tất cả chằng từ thứ chi”
Bây giờ cái đức mất đi
Làm quan nên họ cái gì cũng xơi
Lò Bác Trọng đỏ rực rồi !
Tham nhũng, làm láo kịp thời đốt ngay.
 
                          8/2020    


                              Nguyễn Đình Sinh
tin tức liên quan