Hệ thống xăng dầu Trường Sơn

Ngày đăng: 09:25 18/10/2017 Lượt xem: 1.989
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU TRƯỜNG SƠN

-         Đầu tháng 3 năm 1969, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần đã xây dựng tuyến đường ống xăng dầu từ Cổng Trời theo đường 12 vượt trường Sơn vào đến Tuyến 559. Ngày 2-6-1969, tuyến đường ống từ K200 đến Ra Mai dài 18 km đã hoàn thành. Ngày 15-8-1969 tổ chức vận hành được 200 tấn xăng dầu đầu tiên phục vụ lcacs lực lượng vận tải của BTL 550.
-         Cũng thời gian này, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh 559 đã kiến nghị Quân ủy Trung ương cho BTL 559 tổ chức lực lượng khảo sát, thi công, xây dựng 1 tuyến đường ống xuyên suốt Trường Sơn từ cửa khẩu vào tới chiến trường xa nhất là miền Đông Nam Bộ với chiều dài khoảng 1.400 km. Đề án này đã được Quân ủy Trung ương phê duyệt.
-         Đường ống xăng dầu từ Ra Mai đã được xây dựng tiến vào cánh rừng già phía nam Bản Cọ, bắt đầu được vận hành. Ngày 22-12-1969, lễ khánh thành đoạn đường ống đầu tiên của Trường Sơn được tổ chức trước sự chứng kiến của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên.
-         Năm 1970, Bộ Quốc phòng phê duyệt theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Trường Sơn thành lập 2 trung đoàn đường ống, là trung đoàn 592 do Trung tá Mai Trọng Phước làm Trung đoàn trưởng, Trung tá Lê Đức làm Chính ủy; Trung đoàn 532 do Thiếu tá Nguyễn Tuấn làm Trung đoàn trưởng, Thiếu tá Trần Ninh Châu làm Chính ủy. Đây là lực lượng xây dựng đường ống xăng dầu đầu tiên của Trường Sơn.
-         Ngày 20-1-1975, đường ống xăng dầu đã được Bộ đội Trường Sơn xây dựng vào tới Bu Pơ Răng thuộc Nam Bộ. Đến tháng 3-1975, Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng được 596km đường ống kéo dài tới Bù Gia Mập và 12.525 m3 kho, hình thành một hệ thoogns đường ống xăng dầu hoàn chỉnh, liên hoàn đông và tây Trường Sơn, đồng thời đã xây dựng đồng bộ hệ thống kho tàng phục vụ cấp phát suốt dọc tuyến với gần 50 kho lớn, nhỏ có trữ lượng 27.000 m3, 114 trạm bơm, đẩy có sức bơm 600-800 m3/ngày đêm trên một hướng.
 
-         Nhánh Tây:      Từ Trạm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10.
-         Nhánh Đông:  Từ Trạm: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 21 rồi gặp nhau ở Trạm 10 của Nhánh Tây. Từ đây 2 nhánh hợp làm một chạy thẳng vào Nam Bộ: Trạm 23, 25, 26, 27, 28 và cuối cùng là Trạm 29 (Bù Gia Mập). Từ đầu năm 1975, thực hiện cấp phát xăng dầu cho các lực lượng tại Bù Gia Mập (Bình Phước).
tin tức liên quan