Địa điểm xuất phát của đường day 559

Ngày đăng: 11:48 22/02/2015 Lượt xem: 548
Ngày 19/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập binh đoàn trường Sơn, gọi tắt là đoàn 559, có nhiệm vụ "xẻ dọc Trường Sơn" xây dựng đường vận tải chiến lược cho các chiến trường trên toàn Đông Dương.

Địa điểm xuất phát của đường dây 

tin tức liên quan