Ngày 30/4/1975: Sài Gòn giải phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

Ngày đăng: 06:58 01/05/2015 Lượt xem: 197

Ngày 30-4-1975: Giải phóng Sài Gòn, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

 

Rạng sáng 30-4-1975, các binh đoàn chủ lực và lực lượng tại chỗ đồng loạt tiến công vào nội đô Sài Gòn. 9 giờ 30 phút, Dương Văn Minh tuyên bố trên Đài Phát thanh Sài Gòn đề nghị Quân giải phóng ngừng tiến công “để cùng nhau thảo luận bàn giao chánh quyền trong vòng trật tự”.

 

Quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh ra lệnh toàn mặt trận tiếp tục tiến công theo kế hoạch đã định. Các cánh quân lần lượt đánh chiếm mục tiêu được phân công. Mặc dù đã có “nhật lệnh ngừng bắn” của Phụ tá Bộ Tổng tham mưu ngụy, nhưng ở nhiều nơi, quân địch vẫn ngoan cố chiến đấu kháng cự. Không ít cuộc giao tranh diễn ra quyết liệt trên các đầu cầu dẫn vào thành phố.

 

 

Tổng thống Dương Văn Minh (người đang cúi mặt) và nội các trước Dinh Độc Lập để đến đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng ngày 30-4-1975. 

 

Tổng thống Dương Văn Minh (người đang cúi mặt) và nội các trước Dinh Độc Lập để đến đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng ngày 30-4-1975.

tin tức liên quan