Kỷ niệm ngày Báo chí CM Việt Nam - Những bút danh của Bác Hồ

Ngày đăng: 11:47 16/06/2015 Lượt xem: 223

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 

NHỮNG BÚT DANH CỦA BÁC HỒ

 

( Bác Hồ viết báo nơi chiến khu - Ảnh minh họa )

 

    Tất cả chúng ta đều biết, Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, mà còn là một nhà báo lớn. Trong những năm viết báo từ 1919 đến 1969, Bác đã viết nhiều bài báo và ký tên bằng nhiều bút danh. Sau đây là một số bút danh của Bác:

*Nguyễn ái Quốc: Bút danh này của bác xuất hiện công khai lần đầu tiên vào ngày 18/6/1919, khi báo Nhân loại đăng bản yêu sách gồm 8 điểm nhan đề: Quyền các dân tộc bằng bút danh này, từ năm 1920  đến năm 1923, Bác đã viết  bài cho các báo xuất bản ở Pháp như: Nhân loại, Dân chúng, Tạp chí cộng sản, Đời sống công nhân, Người cùng khổ, Tuần báo người tự do. Từ năm 1925 đến năm 1926, Bác đã viết nhiều bài về Lênin và cách mạng Tháng Mười Nga trên tạp chí Đỏ (2/1925), các bài trên các báo: Công nhân Ba-kin-xki (1925), Tiếng còi (1/1926)…được xuất bản ở Liên xô. Cũng với bút danh này, Bác đã viết nhiều bài bái cho Tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc tế Cộng sản, tạp chí Quốc tế nông dân, Tạp chí Quốc tế phụ nữ, báo sự thật cơ quan của Đảng cộng sản Liên xô, báo Diễn đàn thế giới-cơ quan trung ương của Đảng cộng sản Đức, báo Công nhân, Nữ công nhân, tuần báo Nữ lao động Liên xô.

*Vương sơn Nhi, Trương Nhược Trùng: Hai bút danh này được Bác ký khi viết một số bài báo trên tờ Quảng Đông nhật báo.

*Nguyễn hữu Văn: bút danh của Bác trên báo Công nhân Bacu(1927).

*Quắc; E..UEN: là bút danh trong bài Đông Dương dưới lưỡi gươm của đế quốc Pháp (4/1931).

*Nguyễn: Bút danh của Bác trong bài viết kỷ niệm lần thứ 4 ngày thành lập Đảng.

*P.C  LIN: Bút danh Bác ký trong chín bài báo bác viết cho tuần báo Tiếng nói của chúng ta xuất bản công khai năm 1939 tại Hà nội.

*Q. TH; Lê Quyết Thắng; Đ.L.Đ; Hồng Liên: là các bút danh của Bác được sử dụng từ năm 1946 đến năm 1954 trên báo Cứu Quốc.

*A.G; G; Lê Nhân: Bút danh trên báo Sự thật(1947-1949).

*Tân Sinh: Bút danh dùng trong cuốn sách nhan đề Đời sống mới(3/1947).

*X.Y.Z: Bút danh trong cuốn Sửa đổi lối làm việc (10/1947).

*Nguyễn Du Kích: Bút danh của Bác trong cuốn sách dịch “Tỉnh uỷ bí mật” của E.P. phê-đor-rốp(1951).

*Đin: Bút danh trong cuốn “ Vì một nền hoà bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân” (cơ quan của cục thông tin Quốc tế).

*C.B; V.K, Đ.X, Lê, T.L.T, K.C, T.L, Trần Lực, PH, K.A, Tuyết lan, Trần Lâm, T.Lan,Luật sưTH. Lam, Lê Thanh Long, Thanh Lam, Chiến sĩ, Dân Việt, Lê Nông, C.S, Chiến Đấu, Lê Ba, La Lập, Nói Thật, Việt Hồng…đó là những bút danh mà Bác đã viết trong nhiều bài báo đăng trên báo Nhân dân.

                                                                                                                         

           Bùi văn Hoằng

Hà Bình-Hà trung -Thanh hoá

Email: hoang1592@gmail.com

tin tức liên quan