Đề nghị xếp hạng Di tích đường Trường Sơn.

Ngày đăng: 08:44 01/07/2015 Lượt xem: 235
          Năm 2013, đã có 37 Di tích đường Trường Sơn đã được Chính phủ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt. Hội Truyền thống Trường Sơn và Binh đoàn 12 chuẩn bị lập hồ sơ 17 di tích tiếp tục đề nghị Chính phủ  xếp hạng di ...

Danh mục các Di tích dự kiến lập Hồ sơ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2015-2016

( Đề xuất của Ban Lịch sử truyền thống đã được Thường trực thông qua)

 

TT

Tên tỉnh

 

Di tích đã xếp hạng đặc biệt lần đầu (2013)

Tổng số DT đã xếp hạng

Di tích tiếp tục lập hồ sơ đề nghị tiếp tục

Số DT đề nghị tiếp

1

Nghệ An

Kmo Tân Kỳ

1

Phà Bến Thủy

 

1

 

2

 

Hà Tĩnh

-Ngã ba Đồng Lộc

-Hương Đô- Hương Khê

 

2

-Linh Cảm

-Địa Lợi

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình

-Cầu Ka Tang

-Hóa Tiến

-Khe Rinh

-Đèo Đá Đẽo

-Phà Xuân Sơn

-Hang Thông tin(K4-Đ20)

-Tổng kho NH

-Dốc Ba Thang

-Hang Tám Cô

-Phà Long Đại

-Ngã tư Thạch Bàn

-Sở CH 559 Hiền Ninh

-Km 0 Đường 10

-Làng Ho

-Phà Gianh

 

 

 

 

 

 

15

 

-Cảng Đồng Hới.

 

-Cổng Trời-Cha Lo

 

- Đồi Cha Quang

 

- Bãi Dinh

 

-Điểm cuối đường 20 (trên đất Việt Nam)

 

-Chỉ huy sở Binh trạm14 (Cổ Giang)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

4

 

 

Quảng Trị

-Khe Hó

-Cầu Bến Tắt

-Nghĩa trang Trường Sơn

-Chỉ huy sở 559- Gio An

-Cầu Đăk Rông

-Cảng Đông Hà

 

 

 

 

6

 

-Cống Rào Quán

 

-Khe Sanh

 

-Gio Mai

 

 

 

3

 

5

 

Thừa Thiên- Huế

-Km0  đường B45

-Km đường B71

-Địa đạo Binh trạm 42

-Dốc Con mèo

 

 

4

-Km 0 Đường B73

 

- Trạm Pa Lin (Tà Riệp)

 

2

 

6

Quảng Nam

-Bến Giằng

-Khâm Đức

 

2

-Ngã ba đường B46-14

 

1

7

Công Tum

-Mô Ray

1

-Cụm  ngã ba biên giới

1

8

Gia Lai

-I Adom- Đức Cơ

1

 

0

9

Đăk Lắc

-Bến vượt sông Sererêpốk

1

 

0

10

Đăk Nông

-Điểm bắt LL Đăk Song

-Bu prăng- Tuy Đức

 

2

-Đăk Min

1

11

Bình Phước

-Kho xăng VK98

-Bù Gia Mập

 

2

-Chơn Thành

1

 

 

Tổng số  55 di tích

37

 

18

 

tin tức liên quan