Di tích Điểm cuối đường ống xăng dầu Trường Sơn.

Ngày đăng: 08:44 11/01/2016 Lượt xem: 331

Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

 

tin tức liên quan