Phụ nữ Việt Nam với kháng chiến chống Mỹ

Ngày đăng: 08:00 15/03/2016 Lượt xem: 2.057

PHỤ NỮ MIỀN NAM VỚI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

 

 

         Phụ nữ luôn có vai trò  quan trọng  trong suối lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Song Chưa có thời kỳ nào hoạt động quân sự của phụ  nữ lại sôi nổi, mạnh mẽ như ở miền Nam, trong kháng  chiến  chống Mỹ .  Lực lượng phụ nữ, những người  có thể làm  tất cả mọi việc trong xã hội như nam giới. Trong  những năm kháng chiến chống Mỹ phụ nữ chiếm vị trí quan trọng  trong các lực lượng  dân quân , du kích  ở các xã ấp. Tính đến năm 1961, toàn  miền Nam đã có 28 000 nữ du kích, phụ nữ   Miền Nam còn tham gia quân chủ lực Phụ nữ là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng làng xã  chiến đấu  từ năm 1961 đến 1965 , toàn Miền Nam có 1.860 000 phụ  tham gia xây dựng làng  xã chiến đấu.  Khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào Miền  Nam thực hiện chiến lược , chiến  tranh cục bộ ,  phụ nữ các vùng nông thôn đã tham gia tích  cực phong trào  “ Tìm Mỹ  mà đánh , tìm Ngụy mà diệt ” biến ý định lập “vành đai trắng ” của Mỹ thành những “ vành  đai diệt Mỹ ” ,lực lượng nữ  du kích thời kỳ này phát triển vượt bực nhiều trung  đội nữ  đã lập công rực rỡ như :trung đội nữ du kích chi “ đất thép thành đồng ” liên tục chiến  đấu ác liệt với  kẻ thù ,  ngày nào cũng diệt được Mỹ ,người nào  cũng diệt được Mỹ , toàn  đơn vị được bầu là “dũng sĩ diệt Mỹ ” phong trào đặc biệt sôi  nổi trong cuộc tổng  tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 ,  toàn miền Nam có hơn hai triệu phụ  nữ vũ trang nổi  dậy bao  vây, tiêu diệt , bức rút , bức  hàng  hơn 500 đồn bốt địch làm tan rã  hàng vạn binh sĩ  ngụy Trên mặt trận chống phá bình định ở nông thôn nữ du kích hoạt động rất tích cực ,  chỉ 3 tháng  xuân hè 1972 phụ  nữ Cà  Mau bao vây bức hàng vận  động  binh biến khởi nghĩa ở 107 đồn giải phóng 13 vạn dân Phụ nữ Bến tre bằng ba mũi giáp công đã bức  rút bức hàng 95 đồn bốt địch. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử , khi các binh đoàn chủ lực từ  nhiều hướng tiến vào  Sài gòn ,  phụ nữ các địa phương đã phát huy sở trường  của  mình ,tiếp tục tiến công bằng ba mũi giáp công ,giải phóngchi khu giải phóng huyện  lỵ góp phần  giải phóng hoàn toàn  Miền nam . Theo  tư tưởng “ vũ trang toàn dân  ” của  Chủ tịch Hồ Chí Minh,   phụ nữ Miền  Nam đánh địch bằng mọi vũ khí có  trong tay. Nhiều đơn vị nữ  pháo binh  đối diện với các phương tiện chiến  tranh hiện đại của địch mà không thua kém . Trung đội Rạch  Giá bắn chìm và hỏng 7 thuyền  chiến diệt một xe bọc thép  7 lô cốt và tiêu diệt hơn một trăm tên địch .  Đơn vị nữ  pháo binh ( Trương Thị Quân , Sài gòn ) trong cuộc Tổng tiến công Xuân1968 đã  đấu pháo với  địch buộc chúng phải câm họng.   Ngoài hoạt động quân sự , phụ nữ  còn là lực lượng xung  kích trong đấu tranh binh vận và chính trị . Họ đã sáng  tạo ra  một đạo quân đặc biệt  “Đội quân tóc dài ”    với khẩu  hiệu “ Giặc đến nhà đàn bà cũng  đánh”. Truyền  thống đó của dân tộc ta đã được chị em phụ nữ Việt  Nam kế thừa  trong cuộc kháng  chiến  chống  Mỹ . Phụ nữ Việt nam hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi của bạn bè năm châu./

                                                                                                                  

    Bùi văn Hoằng

Hà Bình –Hà Trung –Thanh Hóa

Email: hoang1592@gmail.com

tin tức liên quan