Vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày đăng: 08:26 28/09/2016 Lượt xem: 234

 

Vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam

                                

                                      Nguồn:Báo Điện tử Tri Thức Trẻ

 

Trung tướng Nguyễn Bình là người chỉ huy mưu lược, quyết đoán và dũng cảm, giữ kỷ luật nghiêm minh, lập nhiều chiến công xuất sắc ở những nơi nguy hiểm vào các thời điểm khó khăn nhất.

tin tức liên quan