Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng nặng tình với đồng đội

Ngày đăng: 06:00 04/11/2016 Lượt xem: 254
Đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) đã gắn liền với tên tuổi và cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn. Bản thân ông cùng ...

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng nặng tình với đồng đội

 

tin tức liên quan