ÁNH SÁNG CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI CHIẾU SÁNG MỌI THỜI ĐẠI

Ngày đăng: 03:03 06/11/2016 Lượt xem: 288

 

ÁNH SÁNG CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI NGA

VĨ ĐẠI CHIẾU SÁNG MỌI THỜI ĐẠI

 

Nguyễn Đắc Tấn

(PCT Hội Việt – Nga tỉnh Phú Yên)

 

Đã 99 năm trôi qua, nhưng tiếng đại bác trên chiến hạm Rạng Đông mở đầu 10 ngày rung chuyển thế giới vẫn còn vang vọng khắp hành tinh. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại mở ra thời kỳ quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa Xã hội. Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười nga có ý nghĩa sâu sắc đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm Châu, thức tỉnh hàng triệu quần chúng bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào ý nghĩa to lớn và sâu rộng như thế. Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người.1

 

Trên phương diện lý luận, cách mạng Tháng Mười Nga khẳng định đúng đắn của chủ nghĩa Mác và sự phát triển sáng tạo của Lê Nin trong bối cảnh lịch sử mới. Về thực tiễn cuộc cách mạng này đã phá tung một khâu yếu nhất của sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa, mở đầu sự hình thành một hình thái kinh tế - xã hội hoàn toàn mới, hình thái kinh tế - xã hội XHCN, khác về chất so với hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Mười Nga. Theo Lê nin “Đã chỉ ra cho tất cả các nước thấy một cái gì hoàn toàn căn bản về tương lai tất yếu của họ”.2

 

Trong số đó, không ít những bài học mà ngày nay vẫn tiếp tục nóng hổi tính thời sự cấp bách, nhất là đối với Đảng Cộng sản cầm quyền. Đó là: Kiên trì sự lãnh đạo của giai cấp công nhân với đội tiền phong của nó là Đảng Cộng Sản với quần chúng lao động, thực hiện liên minh giữ giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác, xây dựng nhà nước XHCN vững mạnh và hoạt động có hiệu quả, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê nin và từ kinh nghiệm cách mạng Tháng Mười. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm “Đường Cách Mệnh” đã đặt vấn đề “Cách mạng trước hết phải cần cái gì?” và Người khẳng định cách mạng “Trước hết phải có Đảng cách mạng” để chèo lái con đường cách mạng thành công. Từ nhận thức đó Người hoạt động không mệt mỏi cho việc thành lập rèn luyện Đảng ta trên chặng đường 86 năm qua. Đảng ta xác định đúng đắn đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đường lối kháng chiến, đường lối XHCN, đường lối đổi mới. Nhờ vậy con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua bao ghềnh thác, giành được những thắng lợi mang ý nghĩa thời đại và đang tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Mặc dù thế giới đã trải qua những biến động sâu sắc. Kẻ thù điên cuồng tấn công chống phá chủ nghĩa Mác Lê nin, chống lại chế độ XHCN, nhưng không làm giảm ý nghĩa lịch sử lớn lao của cách mạng Tháng Mười Nga. Ánh sáng cách mạng Tháng Mười Nga vẫn đang chiếu sáng khắp năm châu. Trong điều kiện lịch sử mới Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục kiên định con đường cách mạng XHCN Tháng Mười vĩ đại, đẩy mạnh đổi mới tư duy lý luận và tăng cường tổng kết thực tiễn. Đảng ta càng thấy rõ con đường đi lên CNXH của Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là vô cùng đúng đắn. Như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã khẳng định. Những nhận thức mới đạt được trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn là cơ sở rất quan trọng để Đảng ta vững bước trên con đường lớn của độc lập dân tộc, hội nhập quốc tế đa dạng hóa và đa phương hóa trong công tác đối ngoại và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh”. Điều đó càng minh chứng sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta và được tư tưởng vĩ đại của cách mạng Tháng Mười soi sáng.

 

Thành quả Cách mạng tháng Mười vô cùng to lớn. Tạo nên một nhà nước Xô Viết hùng cường đủ sức mạnh đè bẹp chủ nghĩa Phát Xít trong thế chiến thứ 2.

 

Hồng quân Liên Xô đại công phá Béc Lin. Dương cao ngọn cờ búa liềm của Liên Bang Xô Viết trên tòa nhà Quốc hội Đức ngày 9/5/1945 buộc phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên theo con số công bố chính thức nhân kỷ niệm lần thứ 64 chiến thắng Pháp xít 9/5 Quân nhân Xô Viết đã hy sinh là 8.668.400 người và 26.600.000 công dân Liên Xô thiệt mạng3.

 

Đây là sự cống hiến vô giá cho nhân loại, cho hòa bình thế giới. Loài người mãi mãi biết ơn Liên Xô đã cứu nhân loại thoát khỏi nạn diệt chủng của chủ nghĩa Phát Xít. Điều đó khẳng định vai trò quyết định của Liên Xô trong đại chiến thế giới thứ 2 không cần phải tranh cải. Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và QĐND Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn có hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên Bang Nga ngày nay trong các cuộc kháng chiến chống Đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN. Liên Xô – Liên Bang Nga đã đào tạo cho Việt Nam nhiều thế hệ cán bộ chủ chốt, đa ngành đã và đang phát huy tài năng của mình góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong đó có hàng trăm con em Phú Yên được đào tạo, học tập tại Liên Xô/Nga. Hiện nay có những đ/c đang giữ những chức vụ quan trọng như Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng và cán bộ chủ chốt các Sở, ban, ngành…..

 

Những công trình mà Liên Xô trước đây giúp Việt Nam như nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Yali, cầu Thăng Long, cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, chuyến bay vũ trụ Việt Xô, công ty Liên doanh dầu khí Việt Xô chẳng những phát huy rất có hiệu quả tạo nền tảng trong phát triển kinh tế cho Việt Nam mà nó còn là dấu ấn khó quên về Tình Hữu Nghị Việt – Nga về quê hương cách mạng Tháng Mười Nga trong lòng nhân dân Việt Nam. Đặc biệt trong thời gian chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Đế quốc Mỹ, Liên Xô giúp đỡ trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại thế hệ mới như: Ra đa, tên lửa, máy bay và đào tạo cho quân chủng phòng Không – Không quân nhiều phi công, sỹ quan ra đa, tên lửa có trình độ cao để phục vụ chiến đấu.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ - phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng. Với yếu tố con người làm chủ vũ khí, khoa học kỹ thuật hiện đại, vận dụng cách đánh sáng tạo của Việt Nam. Quân chủng phòng không – không quân đã làm nòng cốt đánh thắng chiến tranh phá hoại Miền Bắc bằng không quân của Đế quốc Mỹ - chia lửa cho chiến trường Miền Nam. Đã làm nên ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG chấn động địa cầu trên bầu trời Hà Nội 12 ngày đêm (tháng 12/1972). Đè bẹp cái gọi “Uy thế không lực Hoa Kỳ” buộc Mỹ phải chấm dứt ném bom và ký kết hiệp định hào bình Pari 1973. Chính những người con quê hương cách mạng Tháng Mười đã góp phần bảo vệ Hà Nội – Thăng Long ngàn năm văn hiến.

 

Có một số đ/c cũng bị thương vong, nhiều đồng chí được nhà nước ta tặng thưởng nhiều Huân huy chương cao quí. Các bạn đã lấy ngày 5/8 ngày Mỹ mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc VN làm ngày truyền thống CCB Nga giúp Việt Nam và tổ chức gặp gỡ, kỷ niệm hàng năm tại Thủ đô Maxcơva.

 

Năm 2016 kỷ niệm 99 năm cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại – chúng ta phấn khởi nhìn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt – Nga sự hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Nga đã và đang phát triển vô cùng tốt đẹp.

 

Cụ thể tháng 4/2016 đại tướng Ngô Xuân Lịch UVBCT, Bộ Trưởng bộ quốc phòng Việt Nam lần đầu tiên đã chính thức thăm Liên Bang Nga theo lời mời của Đại tướng Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nga – Shoigu. Tại buổi tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố “chúng tôi coi đất nước của bạn như là đồng minh chiến lược, thân thiết là người bạn đáng tin cậy – Việt Nam là đối tác quan trọng đối với chúng tôi để đảm bảo an ninh trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương (tin từ Novosti Nga). Qua chuyến thăm này hai bên đã ký những hiệp định quan trọng về Nga trang bị vũ khí hiện đại cho Việt Nam hợp tác quân sự kỹ thuật. Đào tạo nhân lực các quân binh chủng Việt Nam. Hai Bộ Quốc phòng Nga và Việt Nam, đã thiết lập đối thoại thường xuyên hiệu quả. (Tin Novosti Nga)

 

Đặc biệt chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga từ 16-19/5/2016 và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga ASEN tại Xôtri theo lời mời của Thủ tướng Nga Métveđép và Tổng thống Nga Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam. Tháp tùng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại liên Bang Nga có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt Chính phủ, các cán bộ, ban ngành và các đoàn doanh nghiệp hùng hậu của Việt Nam. Trong đó có Giáo sư viện sỹ Đào Thiện Thi – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga.

 

 

Hai bên đã ký kết những hiệp ước quan trọng. Trong đó có dự án nuôi bò sữa và chế biến bò sữa Việt Nam của tập đoàn TH True milk tại tỉnh Mát-xcơ-va được chính thức khởi công trong dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga với số vốn đầu tư hơn 2 tỷ đô la. Ngoài việc Hội đàm với Thủ tướng Nga Mésveđép. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yết kiến hội đàm với Tổng thống Nga V Putin ngày 19/5 tại Thành phố Xô Tri. Tại cuộc hội đàm Tổng thống Nga – V.Putin đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở Đông Nam Á và khẳng định “Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại của Nga tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Tổng Thống đánh giá sự hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tích cực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng nhân dân hai nước. (tin hãng Novosti Nga)

 

Mới đây ngày 22/9/2016 tại TP Saint-Petersburg của Liên Bang Nga đã diễn ra khóa họp thứ 19 của Ủy ban liên Chính Phủ Việt Nam Liên Bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam hợp với đoàn Chính phủ Liên Bang Nga do Phú Thủ tướng thứ nhất IgorShuvalốp làm trưởng đoàn.

 

Hai đoàn đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nặng lượng, công nghiệp. Kim ngạch thương mại Việt – Nga riêng trong 7 tháng đầu năm 2016 đạt 1,56 tỷ USD tăng 30% so cùng kỳ năm ngoái. Về đầu tư tính hết tháng 6/2016 Nga có 113 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt – Nam với tổng số vốn 1,1 tỷ USD. Trong khi đó Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Nga với số vốn đầu tư 2,93 tỷ USD. Nhìn chung sự hợp tác giữa hai nước đang tăng mạnh và nhiều triển vọng tốt đẹp. Nhân kỷ niệm 99 năm cách mạng Tháng Mười Nga – Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đăng cai cuộc gặp gỡ quốc tế các Đảng Cộng Sản và công nhân quốc tế lần thứ 18 diễn ra từ 28-30/10/2016 với sự tham gia trên 100 đại biểu các đảng Cộng sản và công nhân đến từ 85 nước trên thế giới.

 

Các đại biểu quốc tế đánh giá cao và ngưỡng mộ những thành tựu mà đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nhất là thành tựu 30 năm đổi mới. Nhất là sự vận dụng lý luận vào thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng CSVN đã cống hiến những bài học quý báu cho cách mạng thế giới.

 

Chiều 29/10 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Trưởng đoàn Đại biểu các đảng tham dự cuộc gặp quốc tế các Đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 tại Hà Nội.

 

Tổng bí thư đánh giá cao nội dung và chủ đề thảo luận tại cuộc gặp lần này cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường trao đổi thông tin: chia sẻ kinh nghiệm, củng cố sự đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh phối hợp hành động một cách thiết thực giữa các Đảng cộng sản và công nhân trong các cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung là rất cần thiết, nhất là trước thềm chuẩn bị kỷ niệm 100 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại vào năm 2017”. (TTX VN)

 

Như vậy, các Đảng cộng sản và công nhân thế giới cũng như nhân dân Nga, nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới năm 2017 chuẩn bị kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày cách mạng XHCN Tháng Mười Nga vĩ đại. Một sự kiện trọng đại mang tầm vóc lịch sử trên phạm vi toàn cầu. Ánh sáng cách mạng tháng Mười Nga sẽ mãi mãi chiếu sáng mọi thời đại.

 

 

 

1 Hồ Chí Minh - Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin (NXB sự thật Hà Nội 1987 trang 7.

 

2 Lê Nin toàn tập NXB sự thật trang 329

 

3 Tin của hãng Nôvốsti Nga

 


 

tin tức liên quan