Nguyễn An - Kiến trúc sư trưởng đại tài người Việt xây dựng Tử Cấm Thành

Ngày đăng: 07:44 17/11/2016 Lượt xem: 237

 

Nguyễn An - Kiến trúc sư trưởng đại tài người Việt xây dựng Tử Cấm Thành

 

                                                             Nguồn:Báo Điện tử Soha.vn

 

Trong lịch sử, có người thanh niên mang thân phận tù binh, ở độ tuổi 30, đã chỉ đạo thiết kế, xây dựng lên Tử Cấm Thành - biểu tượng văn hóa cho hàng ngàn năm lịch sử.

tin tức liên quan