Chiến tướng nào đã dũng cảm lấy thân mình dụ địch vào bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng?

Ngày đăng: 02:53 20/11/2016 Lượt xem: 220

Chiến tướng nào đã dũng cảm lấy thân mình dụ địch vào bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng?

 

 

                                               Nguồn:Báo Điện tử Tri Thức Trẻ

 

Trận Bạch Đằng năm 938 được coi là "đại võ công vang dội đến nghìn thu". Tuy nhiên, người lãnh nhiệm vụ đặc biệt dẫn dụ quân Nam Hán lọt vào trận địa cọc này lại ít được nhắc đến.

tin tức liên quan