Vị đế vương hiếm có trong sử Việt, thống lĩnh 40 vạn quân quét sạch giặc phương Bắc

Ngày đăng: 03:02 23/11/2016 Lượt xem: 224

 

Vị đế vương hiếm có trong sử Việt, thống lĩnh 40 vạn quân quét sạch giặc phương Bắc

 

                                                     Nguồn:Báo Điện tử Tri Thức Trẻ

 

Khác với nhiều vị vua trong lịch sử Việt Nam chỉ xưng "vương", sau khi đánh bại quân đô hộ nhà Đường, Mai Thúc Loan xưng "đế", khẳng định vị thế nước Nam ngang hàng với Bắc quốc.

tin tức liên quan