Vị quân sư đức cao vọng trọng 3 lần được vua Quang Trung viết chiếu cầu hiền!

Ngày đăng: 09:33 27/11/2016 Lượt xem: 273

Vị quân sư đức cao vọng trọng 3 lần được vua Quang Trung viết chiếu cầu hiền!

 

                                  Nguồn:Báo Điện tử Tri Thức Trẻ

 

La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp là danh sĩ cuối đời Hậu Lê và Tây Sơn. Không chỉ là một người thầy đức cao vọng trọng ông còn là một vị quân sư đắc lực.

 

tin tức liên quan