Hương quê - LBDT của Tạ Thị Hoán

31/10/2015 - 358 lượt xem

LBTS của Tạ Thị Hoán, Kim Bảng, Hà Nam HƯƠNG QUÊ Hành quân trên đỉnh Trường Sơn Thoảng thơm lá tám, dốc trơn trời chiềi Rừng chân bên lán lá xiêu Lương khô, cơm nắm, muối tiêu, muối mè Bồi hồi lại...