Chùm thơ LBTS của Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh)

09/08/2015 - 515 lượt xem

Chùm thơ LBTS của Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh) TÌNH MẸ Núm nhau ươm dưới gốc cau Cật tre cắt rốn gối đầu từng đêm Mong con chân cứng đá mềm Hoa cau rụng trắng bên thềm… nhớ mong ! CÂY HOA G...