Thiệp cưới năm 1961 của thầy Văn Như Cương và vợ 'gây sốt'

06/05/2017 - 447 lượt xem

Thiệp cưới năm 1961 của thầy Văn Như Cương và vợ 'gây sốt'