LBTS - Nguyễn Văn Xuân

18/04/2015 - 569 lượt xem

Dự thi LBTS Nhớ rừng Trường Sơn bao núi, bao khe Xa rồi vẫn nhớ, măng le, rau rừng Ba lô, súng đạn trên lưng Hành quân vác nặng, băng rừng, vượt khe Rừng săng* rừng khộp trưa hè Lương kh...