LBDT của Nguyễn Kim Túc

28/04/2015 - 497 lượt xem

LỤC BÁT DỰ THI CỦA NGUYỄN KIM TÚC Sinh năm 1939 Chủ nhiệm CLB thơ Tình Quê . Địa chỉ: phường Hạp Lĩnh, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ĐT: 02412479989 1-TIỄN BẠN Tiễn anh đi một đoạn đường Mà l...