Tết Trường Sơn Tây - Nguyễn Đại Duẫn

19/02/2018 - 3967 lượt xem

Một cái Tết nhiều sự cố và rất đáng nhớ trên đất Lào...